Varonis heeft sinds zijn oprichting in 2005 meer dan 6000 organisaties in 150 verschillende landen geholpen bij het beschermen van hun ongestructureerde data.

Ongestructureerde data

Hiermee bedoelen we alle data die door mensen is gemaakt en zich bevindt in systemen zoals fileservers en SharePoint. Bijvoorbeeld een personeelsdossier of specificaties van een installatie. Organisaties bezitten grote hoeveelheden van dit type data, maar weten vaak niet hoe deze beveiligd is of wie er bij die data kan en mag.

Hoe helpt Varonis?

Door in kaart te brengen welk type data zich op welke plek bevindt. Wie heeft er autorisaties? Wie gebruikt zijn autorisaties? Maar ook wat voor type data betreft het? Dit laatste bepalen we aan de hand van de inhoud. Daarmee bepalen we ook of deze gemarkeerd moet worden als gevoelig. Dit kan bijvoorbeeld doordat het bestand persoonsgegevens bevat of intellectuele eigendommen.

Nu de risicogebieden in kaart zijn gebracht kan er gewerkt worden aan verbetering. Vanuit Varonis is het mogelijk autorisatiewijzigingen voor te bereiden en impact-analyses uit te voeren. Hierdoor kunnen wijzingen doorgevoerd worden zonder gebruikersimpact.

ongestructureerde data


DatAdvantage

DatAdvantage is het hart van het Varonis security platform. Het brengt in kaart waar uw medewerkers rechten hebben. Maar ook of deze rechten gebruikt worden. Het maakt daarnaast inzichtelijk welke gebruikers over te veel autorisaties beschikken. Waarna u deze rechten eenvoudig kunt opschonen zonder gebruikers impact.


Data Classification Engine

De Data Classification Engine helpt organisaties bij het identificeren van gevoelige data. Denk hierbij aan uw intellectueel eigendom of persoonsgegevens. Nadat de data geïdentificeerd is kunt u de juiste maatregelen toepassen om deze data adequaat te beveiligingen.


DatAlert

DatAlert stelt u staat te reageren op activiteiten zodra deze plaatsvinden. Het alarmeert u op afwijkend gedrag ten opzichte van uw data. Maar helpt ook datalekken te signaleren en de impact te beperken.


DataPrivilege

DataPrivilege stelt uw medewerkers in staat om zonder tussenkomst van IT autorisatiewijzigingen door te voeren. Hiermee stelt het uw organisatie in staat om zelf te bepalen of iemand toegang mag hebben zonder ingewikkelde autorisatieprocessen. U bepaalt het beleid en de uitgangspunten. Vervolgens voert DataPrivilege de aanpassing door en legt deze vast in een audit trail.