Cyberweerbaarheid

Door wereldwijde digitalisering zijn we meer verbonden dan ooit. We staan allemaal 24/7 met elkaar in contact. Ook veel bedrijven zijn tegenwoordig volledig gedigitaliseerd, wat betekent dat je meer afhankelijk bent van IT dan ooit tevoren. Op het wereldwijde web liggen helaas wel gevaren op de loer, waar je jezelf en je onderneming voor wil beschermen – zeker als je je bedrijf volledig gedigitaliseerd hebt. Misschien kom je met gezond verstand en voorzichtigheid een heel eind, maar je hebt het niet altijd zelf in de hand.

De eXperts van DTX kunnen je op heel veel verschillende manieren en niveaus helpen met cyberweerbaarheid en security. We kunnen de huidige stand van zaken qua security voor je onderzoeken, helpen om aanvallers vóór te zijn, het oppervlak waar je aangevallen kunt worden te verkleinen, zwakke plekken versterken of je medewerkers een Security Awareness Training geven. We kunnen ook over je hele onderneming ‘waken’ door meerdere van onze diensten te combineren. 

Cyberweerbaar-heid assessments

Om je onderneming beter te beschermen tegen cyberaanvallen, kun je verschillende tests (laten) doen. Die tests brengen zwakke plekken aan het licht, zodat je actief maatregelen kunt treffen om je organisatie beter te wapenen tegen dreiging.

Managed detection & response

Met MDR brengen we in kaart welke dreiging er op je onderneming afkomt. Bij incidenten voeren we een triage uit, zodat je snel en gericht kunt ingrijpen. We ‘waken’ over je onderneming.

Vulnerability management

Hackers zetten vaak in op kwetsbaarheden in je software. Met Vulnerability Management maken we die inzichtelijk en helpen we je om gepaste maatregelen te nemen.

Managed defender for

Met MDF managen we het security platform van Microsoft om bedreigingen te voorkomen, maar ook te detecteren en op te lossen. Wij kunnen het voor je implementeren en beheren.

Patch management

Als er een fout in je software zit, moet dat hersteld worden met een ‘patch’ – een ‘pleister’ waarmee we de software updaten. Met PM bepalen we waar patches nodig zijn en installeren we ze zonder processen te verstoren.

Security awareness training

Medewerkers maken (uit onwetendheid of onoplettendheid) soms cyberaanvallen mede mogelijk. Laat ons ze trainen, dan zijn ze zich bewust van hun online gedrag en verklein jij de risico’s voor je onderneming.

Onze cyberweerbaarheid partners

Neem contact op