Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

DTX B.V. heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. DTX B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert DTX B.V. dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door DTX B.V. nadrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks Op de website van DTX B.V. wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DTX B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DTX B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van DTX B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan DTX B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTX B.V. mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Informatie van derden Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DTX B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DTX B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

DTX wij maken communicatie kinderlijk eenvoudig.

© 1999 - 2018 DTX B.V.  •  Disclaimer