Patch management

Als er een fout in je software zit, moet dat hersteld worden met een ‘patch’ – een ‘pleister’ waarmee we de software updaten. Met PM bepalen we waar patches nodig zijn en installeren we ze zonder processen te verstoren.

Software moet regelmatig geüpdatet worden, om twee redenen. Er kan een fout in het programma zitten, die hersteld moet worden, of er is een update die het programma verbetert. In het eerste geval spreken we van een ‘patch’: een update die een ‘pleister’ plakt op een kwetsbare plek. Het is belangrijk om deze patches tijdig te installeren, anders kan het ‘gat’ in de software een bedreiging vormen voor je onderneming.

Het beheren en gecontroleerd uitrollen van deze patches noemen we patch management. Het houdt in dat je kwetsbare plekken in software in kaart brengt en de juiste patches installeert om de software veilig te houden, terwijl je processen in je onderneming zo min mogelijk verstoort. Vaak is dit een complex proces, omdat patches regelmatig betrekking en gevolgen hebben voor meerdere IT-systemen tegelijk. Een patch moet goed getest worden voor deze in gebruik genomen wordt.

Patch management

Hoe kunnen we jou helpen?

Veel organisaties worstelen met het frequent, volledig en tijdig doorvoeren van patches en softwareupdates. Als cybercriminelen voet aan de grond krijgen, is je onderneming in dat geval kwetsbaar.

Cloud-Migration-windows-scaled

De eXperts van DTX kunnen je helpen de governance rondom patchen in te richten – denk bijvoorbeeld aan patch schema’s. We monitoren beschikbare updates en patches en helpen je om deze te installeren. Wij houden het platform nauwlettend in de gaten en schakelen direct zodra er actie nodig is.

We rollen software updates en security patches voor je uit, waardoor we kwetsbaarheden snel tackelen en je onderneming minder vatbaar is voor cyberaanvallen. Daarnaast bespaart werken met een Patch Management systeem (dat wij voor je beheren) veel tijd ten opzichte van handmatig patchen, waardoor je eigen IT-team meer tijd heeft voor andere werkzaamheden.

Onze partners

Neem contact op