VCK Logistics

DTX heeft voor VCK het design gemaakt voor een geografisch gescheiden Exchange 2016 on-premise infrastructuur met hoge beschikbaarheid. Het design is vervolgens door de ICT medewerkers van VCK succesvol geïmplementeerd.

Quote:

Want eigenlijk staat hier helemaal niets. Hij is alleen bedoeld om naar te kijken. Door deze tekst krijgt de lezer een indruk van de typografie en de pagina indeling. En dat is de bedoeling want je kunt met typografie enorm veel kanten uit. Daarom is het belangrijk dat de keuze van het lettertype goed aansluit bij het ontwerp en de uitstraling die het uiteindelijke product moet hebben. Dat geldt voor de normale leestekst maar natuurlijk ook in sterke mate voor de koppen, tussen koppen en eventuele intro’s.

Behoefte DTX

TODO

Dienstverlening DTX

DTX heeft voor VCK het design gemaakt voor een geografisch gescheiden Exchange 2016 on-premise infrastructuur met hoge beschikbaarheid. 

Project details

Website VCK Logistics