Waar staat uw organisatie? Veel organisaties zijn bezig met informatiebeveiliging. Maar neemt u de juiste beslissing op het juiste moment en nog belangrijker zijn uw huidige maatregelen effectief?

De Security Quick Scan van DTX bestaat uit drie onderdelen:

  • Een interview met stakeholders binnen uw organisatie;
  • Een organisatorisch onderzoek waarbij beleid en procedures nader worden bekeken;
  • Een technisch onderzoek waarbij uw infrastructuur wordt gecontroleerd op inrichting en kwetsbaarheden.

Hierna bundelen wij de uitkomsten tot een rapportage. Hierin staat niet alleen waar uw organisatie nu staat maar ook wat de sterke en zwakke punten zijn. Daarnaast wordt geadviseerd over de vervolgstappen die u zou kunnen nemen om uw weerbaarheid te vergroten.