Expertise

Vanuit DTX hebben wij bewuste keuzes gemaakt rondom onze specialisaties. De gemaakte keuzes liggen dicht bij onze oorsprong en sluiten goed op elkaar aan. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat onze kennis en ervaring op deze vlakken ruimschoots op peil blijven.

Collaboration

DTX zet in op de collaboration suite genaamd Office 365 die Microsoft momenteel aanbiedt. De applicaties binnen O365 zijn optimaal op elkaar afgestemd. De Office 365 suite bestaat uit verschillende onderdelen die samenwerken tussen medewerkers op een geheel nieuwe en intuïtieve wijze mogelijk maakt. Denk hierbij aan Microsoft Outlook / Exchange, Sharepoint en Lync. Maar ook aan de onderliggende systemen en databases en dergelijke.

Vanuit DTX hebben wij jarenlang ervaring met collaboration-componenten en de samenhang. Met een goed doordachte collaboration infrastructuur stelt u uw medewerkers in staat om optimaal samen te werken. Vanaf elke locatie, op elk tijdstip van de dag en met collega's of partners, in vaste of hybride verbanden. De mogelijkheden zijn onbegrensd. Wij helpen u graag bij de realisatie van uw wensen en zijn uitstekend in staat om u exact te informeren over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Cloud

Cloud computing  behelst het aanbieden van flexibele en schaalbare IT-systemen via het internet waarbij u alleen betaalt voor hetgeen u daadwerkelijk verbruikt. U hoeft geen kennis in huis te hebben van alle onderliggende systemen, die kennis hebben en houden wij voor u in huis. Traditioneel worden ICT-infrastructuren volledig zelfstandig opgebouwd en onderhouden. Het grote nadeel van de traditionele werkwijze is dat de systemen vaak veel geld kosten omdat ze om moeten gaan met piekbelasting en geanticipeerde toekomstige groei.

Betaal voor gebruik
Cloud computing verandert het traditionele ICT-model. De leverancier van de cloudservice is verantwoordelijk voor het toevoegen van processors, harde schijven en netwerkcomponenten om bij te blijven bij de groei en het gebruik van het cloud platform. Een goede analogie is het aanzetten van een waterkoker. U belt toch niet het elektriciteitsbedrijf om te melden dat u thee wilt gaan zetten? U zet gewoon uw waterkoker aan en de rekening ziet u achteraf. Zo werkt de cloud ook. U krijgt wat u vraagt op de momenten dat u het nodig heeft en rekent alleen af voor het daadwerkelijk verbruik.

Interim management

De externe professional kan voor organisaties en individuen de ontbrekende schakel zijn bij het maken van de stap in de gewenste richting. Fusie, herstructurering of privatisering zijn vaak aanleiding om tijdelijk interim-management in te zetten.

DTX interim-management biedt die krachtige stimulans en impuls om een brug te slaan tussen knelpunten en voortgang, ambitie en werkelijkheid of voor het behouden en beheersen van de gezonde positie. De uitdaging om uw organisatie snel en adequaat te verbeteren is voor DTX interim-management de belangrijkste drijfveer.

Interim op maat
De DTX interim-manager past bij de organisatie en de organisatie bij de interim-manager. Selectie is maatwerk, door de aard van het vraagstuk en de werkomgeving. Iedere opdracht kent en krijgt haar eigen type manager. Door een overeenkomstig profiel of juist door een interim-manager te selecteren die als katalysator de benodigde cultuurschok teweeg kan brengen.

Projectmanagement

DTX beschikt over een ruime ervaring op het gebied van projectmanagement. Specifieke kennis op het gebied van ICT-migratietrajecten waarbij vaak een centrale rol voor de eindgebruiker is weggelegd. Wij weten als geen ander dat bij migratietrajecten de voorbereiding en communicatie de belangrijkste succesfactoren zijn. Communicatie met de verschillende betrokken partijen, beheer, eindgebruikers en dergelijke..

Onze projectmanagers beschikken zowel over Prince2 als IPMA (International Project Management Association) certificering. Wij hanteren een pragmatische aanpak waarbij we de praktijk en de verschillende methodieken optimaal bij elkaar brengen.

DTX wij maken communicatie kinderlijk eenvoudig.

© 1999 - 2018 DTX B.V.  •  Disclaimer