Het algoritme van Cylance kijkt naar bedreigingen en geeft deze een ‘label’ mee zoals ‘dit is malware’. Daarmee heeft het zichzelf getraind om afwijkingen ten opzichte van ‘normaal’ te signaleren en een waarschuwing te geven. Kortom, door historische data te gebruiken, kan Blackberry Cylance toekomstige malware detecteren.