Informatiebeveiliging

Vermijd onnodige risico’s en zorg ervoor dat jouw informatiebeveiliging op orde is. DTX heeft eXperts op het gebied van security die daarbij kunnen helpen.

Informatiebeveiliging volgens DTX

Tegenwoordig is het beveiligen van informatie cruciaal in een onderneming. Een bedrijf moet zichzelf beschermen tegen bedreigingen van zowel binnen als buiten de organisatie. Het is een complex vraagstuk als je er niet dagelijks mee bezig bent.

 

Informatiebeveiliging binnen een bedrijfsomgeving moet intuïtief en schaalbaar zijn. Het moet de weerbaarheid van een organisatie vergroten en betaalbaar blijven. Hoe pak je dat aan?

 

Bij DTX kijken wij naar het geheel. Het type bedrijf, de soort werkzaamheden, de huidige infrastructuur en inhoud van de informatie. Bij het beveiligen van informatie worden maatregelen, procedures en processen onder de loep genomen om in samenhang de optimale opzet te creëren. 

 

Het uitgangspunt is altijd om zo efficiënt mogelijk risico’s te beperken.

 

Wil je weten welke risico’s je loopt? Plan dan een gesprek in met één van onze security eXperts. 

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

Ongewenste activiteiten kunnen grote gevolgen hebben, zoals een datalek of ongeoorloofde autorisatie op specifieke informatie. Steeds vaker komt in het nieuws dat externe invloeden een bedrijf in grote problemen brengt. Er kleven grote risico’s aan het niet goed regelen van de security. 


DTX biedt managed security dienstverlening. Deze dienstverlening richt zich op Detectie & Respons.  Dit zorgt ervoor dat er direct actie wordt ondernomen als er risico’s ontstaan in de beveiliging van een bedrijf. 

Welke risico's zijn er?

Wij weten dat ondernemers niet dagelijks bezig zijn met de beveiliging van informatie. Maar als organisatie wil je geen grote risico’s lopen. DTX houdt zich al 20 jaar bezig met dit vraagstuk. Wij weten precies welke zwakke plekken er binnen een organisatie zijn en hoe je dit oplost. Daarnaast werken we met de beste leveranciers van security oplossingendie er zijn. 

 

Als bedrijf een goed, onderbouwd en uitvoerbaar advies ontvangen over jouw informatiebeveiliging? Bij DTX voeren wij security assessments en audits uit die laten zien op welk volwassenheidsniveau een bedrijf zit als het gaat om security. 

 

Op basis van de analyse laat DTX zien welke acties de hoogste prioriteit hebben, zodat het direct duidelijk is waar jouw focus moet liggen. Naast een advies kunnen we je uiteraard ook helpen bij de realisatie van die verbetering.

gerelateerde producten ​

Managed data security

DTX helpt organisaties bij het beschermen van ongestructureerde data om zo jouw risico’s rondom data te minimaliseren. Naar overzicht Data security is belangrijk Ben jij

Lees verder

Malware preventie

Wij beschermen organisaties tegen hackers op een innovatieve manier. Door gebruik te maken van AI zien wij meer dan reguliere preventie methodes. Naar overzicht Beschermd

Lees verder

Detectie en respons

Terwijl jij onderneemt bewaakt DTX jouw digitale omgeving. Wij reageren op security incidenten en grijpen meteen in. Naar overzicht Proactieve digitale beveiliging met behulp van

Lees verder

we secure it

Vermijd onnodige risico’s en zorg ervoor dat jouw informatiebeveiliging op orde is.
DTX heeft eXperts op het gebied van security die daarbij kunnen helpen.