Amsterdamse software ontwikkelaar krijgt inzicht in kwetsbaarheden

Wij hebben het vertrouwen gekregen om bij een Amsterdamse software ontwikkelaar een vulnerability assessment uit te voeren. Dit onderzoek bestaat uit een on-site bezoek, het scannen van het netwerk of delen daarvan en vervolgens een grondige analyse van alle gevonden kwetsbaarheden. Wat volgt is een heldere rapportage waarin de belangrijkste kwetsbaarheden genoemd worden, samen met de belangrijkste set aan maatregelen om het aanvalsoppervlakte van een omgeving met minimale inspanning maximaal te verkleinen.

Nic T. “Binnen onze branche is vertrouwen van essentieel belang, dit uit zich in alle aspecten van onze dienstverlening. Een betrouwbare eigen IT infrastructuur is hierin vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel. De vulnerability assessment van Dutch Technology eXperts geeft exact aan welke software updates en configuratiewijzigingen het grootste effect sorteren. In plaats van alleen een lange lijst van patches die geïnstalleerd dienen te worden blinkt deze rapportage uit in doeltreffendheid. In de getalsmatige onderbouwing wordt aangegeven welke maatregelen de grootste bijdrage leveren aan het beveiligen van de omgeving. Het geeft effectieve handvatten en een duidelijke werkvolgorde”

 

De vulnerability assessment van Dutch Technology eXperts is laagdrempelig en wordt gevoed door de extensieve research van Rapid7. Van alle kwetsbaarheden in een omgeving wordt een duidelijk overzicht gemaakt waarin niet alleen de ernst van een lek wordt gerapporteerd maar tevens in ogenschouw wordt genomen hoe makkelijk het lek te misbruiken is. De combinatie van deze factoren maakt de vulnerability assessment uniek!

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.